Vyberte stránku

Poštovní trubka

Pravdivé a nezkreslené informace o České poště.

Záleží nám na tom, aby Česká pošta byla opět žádaným zaměstnavatelem a významným podnikem. Za kvalitními službami vždy stáli zaměstnanci a bez nich nelze tuto službu provozovat. Dlouhodobě zhoršující se pracovní podmínky a porušování BOZP kvalitu poštovních služeb dlouhodobě poškozuje.

u

Proč Česká pošta poskytuje nekvalitní služby?

u

Proč má Česká pošta špatné pracovní podmínky?

u

Proč Česká pošta sjednává pochybné zakázky?

Vyhodnocení výstražné stávky

Vyhodnocení výstražné stávky

Níže naleznete vyhodnocení výstražné stávky na České poště ve dnech 29. 9. - 1. 10. 2021, které se zúčastnilo 9132 zaměstnanců a následně odborům zaslali 4367 stížností na špatné pracovní podmínky a porušování BOZP. Jediná reakce vedení ČP na tuto stávku byla zatím jen ta, že zaměstnancům zakazují pořizování fotografií a audio nahrávek z...

ÚS odmítl stížnost pošty v kauze nerovného odměňování v Praze a krajích

ÚS odmítl stížnost pošty v kauze nerovného odměňování v Praze a krajích

Brno - Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost České pošty v kauze řidiče, který poukazoval na nerovné odměňování pracovníků na stejných pozicích v různých regionech. Řidiče se zastaly soudy všech stupňů včetně Nejvyššího. Podle ÚS šlo o výraz nezávislého soudního rozhodování, které nevybočilo z mezí ústavnosti. Rozhodnutí zpřístupnil ve své databázi....

Předpisy BOZP – váhové limity

Předpisy BOZP – váhové limity

Za trvalé zajištění BOZP v organizaci je zejména odpovědný zaměstnavatel. Dále pak vedoucí zaměstnanci, a to v rozsahu pracovních míst, která zastávají. Odpovědnost za plnění práv a povinností v oblasti BOZP může mít trestněprávní následky. BOZP se vztahuje nejen na zaměstnavatele, ale také na všechny fyzické osoby, které legálně přicházejí do...

Neoprávněné působení 5 lidí v dozorčí radě

Neoprávněné působení 5 lidí v dozorčí radě

První problém nastal v roce 2007, přesně 15.10.2007, kdy zakladatel rozhodl o zvýšení počtu členů dozorčí rady z 9 na 12. Za zaměstnance byl do DR doplněn pan Jan Řezník, který ve volbách v roce 2003 skončil na čtvrtém místě s počtem 90 hlasů a byl tak prvním náhradníkem pro případ, že by někdo ze zvolených tří zástupců (Karel Koukal, Ivana...

Informace k probíhající výstražné stávce

Informace k probíhající výstražné stávce

Probíhající výstražná stávka, nyní vedená formou pasivní rezistence, představuje to, že veškerá práce zvykle a standardně vykonávána nad rámec limitů právních předpisů a BOZP, bude naráz přerušena, a tedy nebude hromadně vykonáváno běžné porušování zákoníku práce a pravidel BOZP. Cílem je tento závadný stav maximálně a trvale odstranit. Čím více...

Proč je vyhlášena stávka

Proč je vyhlášena stávka

Jednání o zřízení odborné pracovní skupiny s panem generální ředitelem panem Ing. Romanem Knapem zatím ztroskotala. Odborové organizace SOS-21 a NOS ČP se nebudou spolupodílet na nefunkční pracovní skupině, která nehodlá konstruktivně řešit problémy zaměstnanců na České poště. Bohužel jakékoli problémy na České poště jsou ze strany vedení podniku...

Co dělat v době stávky?

Co dělat v době stávky?

Instrukce pro všechny účastníky, základní desatero 1. Dodržovat pracovní dobu, být na pracovišti v určenou hodinu danou přílohou rozvrhu práce, nechodit na pracoviště dříve a práci ukončit ve stanovenou dobu. 2. Provést veškeré stanovené pracovní postupy nařízené zaměstnavatelem jako je kontrola vozidla, příprava pracoviště a příprava před...

Počet nahlášených osob ke stávce

Obdržené stížnosti během stávky 29.9.-1.10.2021*

*Bude aktualizováno vždy s jednodenním zpožděním.

Řešíme Vaše podněty

Odpalte nám Vaši stížnost na pracovní podmínky nebo na porušování BOZP

15 + 9 =