Vyberte stránku
Vyhodnocení výstražné stávky

Vyhodnocení výstražné stávky

Níže naleznete vyhodnocení výstražné stávky na České poště ve dnech 29. 9. – 1. 10. 2021, které se zúčastnilo 9132 zaměstnanců a následně odborům zaslali 4367 stížností na špatné pracovní podmínky a porušování BOZP. Jediná reakce vedení ČP na tuto stávku byla...
Předpisy BOZP – váhové limity

Předpisy BOZP – váhové limity

Za trvalé zajištění BOZP v organizaci je zejména odpovědný zaměstnavatel. Dále pak vedoucí zaměstnanci, a to v rozsahu pracovních míst, která zastávají. Odpovědnost za plnění práv a povinností v oblasti BOZP může mít trestněprávní následky. BOZP se vztahuje nejen na...
Co dělat v době stávky?

Co dělat v době stávky?

Instrukce pro všechny účastníky, základní desatero 1. Dodržovat pracovní dobu, být na pracovišti v určenou hodinu danou přílohou rozvrhu práce, nechodit na pracoviště dříve a práci ukončit ve stanovenou dobu. 2. Provést veškeré stanovené pracovní postupy nařízené...