Vyberte stránku

Instrukce pro všechny účastníky, základní desatero

1. Dodržovat pracovní dobu, být na pracovišti v určenou hodinu danou přílohou rozvrhu práce, nechodit na pracoviště dříve a práci ukončit ve stanovenou dobu.

2. Provést veškeré stanovené pracovní postupy nařízené zaměstnavatelem jako je kontrola vozidla, příprava pracoviště a příprava před pochůzkou apod.

3. Během pracovní doby dodržovat veškeré nařízené k pracovní činnosti, a to řádně s veškerou odpovědností a bez ohledu na časovou náročnost.

4. Uzpůsobit pracovní tempo, neběhat ani nechodit rychle, při používání vozidla dodržovat silniční předpisy i jako chodec využívat jen určené přechody pro chodce

5. Nepřebírat k přepravě zásilky nesplňující zasílací podmínky.

6. Na přepážkách při výdeji zásilek i ostatních činností řádně kontrolovat předložené osobní doklady zákazníků (foto, platnost) a v případě pochybností odmítnout zákazníka obsloužit.

7. Zásilky neodpovídající zasílacím podmínkám vyloučit z přepravy, například nejsou úchopy u zásilek nad 15 kg, nesouhlasící hmotnost na vážním lístku (uvedeno na štítku) oproti skutečnosti, není nálepka nad 15 kg popřípadě nad 30 kg, rozměrově překračující povolené limity, nebezpečný obsah, nemají obal apod.

8. Při své práci používat veškeré určené OOPP(osobní ochranné pracovní prostředky) jako pracovní obuv, rukavice, vesty, stejnokroj apod.

9. Vytvořit foto dokumentaci v případě jakýchkoliv zjištěných pochybení.

10. Zaslat veškeré Vaše zkušenosti a podněty na email: stiznosti@postovnitrubka.cz

Potřebné údaje pro řešení uvádějte v emailu, kde se událost stala, kterého podavatele se týká a co je problém k řešení.
Bez Vaší podpory a informování nemůžeme konat ve Váš prospěch k odstraňování problémů.