Vyberte stránku

První problém nastal v roce 2007, přesně 15.10.2007, kdy zakladatel rozhodl o zvýšení počtu členů dozorčí rady z 9 na 12. Za zaměstnance byl do DR doplněn pan Jan Řezník, který ve volbách v roce 2003 skončil na čtvrtém místě s počtem 90 hlasů a byl tak prvním náhradníkem pro případ, že by někdo ze zvolených tří zástupců (Karel Koukal, Ivana Musilová, ing.Jiří Štráberger) z funkce odstoupil. Už v této době došlo k prvnímu porušení volebního řádu a měly být vyhlášeny doplňující volby. Na tento nestandardní postup SOS-21 upozornila jak zřizovatele (Ministerstvo vnitra) tak Dozorčí radu a bez úspěchu také ČMKOS.

Druhý problém nastal rozhodnutím zakladatele prodloužit o rok i zvoleným zástupcům v DR jejich funkční období, které bylo stanoveno na 5 let mělo skončit 3.9.2008. Ostře jsme protestovali proti takovému postupu a jako i v prvním případě marně. Veškerá rozhodnutí Dozorčí rady České pošty s.p. vydaná jakoukoliv formou po 3.9.2008 považuje odborová organizace SOS-21 za právně neplatná. Od března 2009 se projednávali návrhy nových volebních řádů do DR České pošty a.s. (opravdu akciová společnost) až do konání voleb 23.9.2009, ale to už byla zpátky Česká pošta s.p. (státní podnik).

Uplynulo šest let a situace se opakovala, návrhy na změnu volebního řádu dopadly stejně jako v roce 2009, tak i při volbách členů Dozorčí rady v roce 2015 (21.-31.8.2015) se postupovalo dle volebního řádu z roku 2003, který určuje funkční období pětileté. Volební řád z roku 2003 byl schválen tehdy jedinou působící odborovou organizací u České pošty. Dne 15.11.2015 začala právní bitva, kdy odborové organizace SOS-21, OSD ČP a NOS ČP podali předžalobní výzvu zaměstnavateli k odstranění protiprávního stavu daného neplatností volebního řádu a neplatnou volbou členů dozorčí rady České pošty, s.p., protože volební řád nebyl schválen všemi odborovými organizacemi působící u zaměstnavatele. Následná soudní pře prošla celým soudním systémem až k Ústavnímu soudu.

Ústavní soud (IV. ÚS 710/21 dne 13.dubna 2021) neshledal pochybení při rozhodnutí Nejvyššího i Obvodního soudu. Obvodní soud uzavřel, že volební řád pro volby dozorčí rady vedlejší účastnice ze dne 23. 6. 2003 je platný, a neshledal ani „důvod pro určení neplatnosti voleb členů dozorčí rady žalovaného ze dne 31. 8. 2015“. K ostatním odborovým organizacím působících u žalovaného, které „tím, že nejsou účastníky tohoto řízení na straně žalobců, fakticky s volebním řádem a výsledky voleb souhlasí“. Podle městského soudu proto není v rozporu se zákonem a Listinou, postupuje-li vedlejší účastnice při volbě členů dozorčí rady „podle volebního řádu, který byl v souladu se zákonem o státním podniku v roce 2003 odsouhlasen“.
———————————————————————————————————————————————————
Generální ředitel rozhodnutím RO-287/2021/GŘ s účinností dne 26.7.2021 vyhlásil volby zástupců zaměstnanců do Dozorčí rady České pošty, s.p. ve dnech 3.9.2021, 6.9.2021 a 13.9.2021. Volby proběhnou na základě volebního řádu vydaného dne 23. 6. 2003 ve dvou kolech, přičemž v prvním kole zaměstnanci v tajných volbách zvolí delegáty, kteří následně ve druhém kole, opět v tajné volbě, zvolí členy dozorčí rady.

V rozhodnutí RO-287/2021/GŘ ani v přílohách tohoto rozhodnutí není uvedena délka funkčního období volených zástupců zaměstnanců do Dozorčí rady a tak podle nás platí uvedená délka funkčního období v platném volebním řádu vydaného dne 23.6.2003, které je uvedeno v článku IV bodu 1) ve druhém odstavci věta poslední „Funkční období dozorčí rady je podle Jednacího řádu dozorčí rady pětileté.“ O jaké délce funkčního období volených zástupců zaměstnanců do Dozorčí rady byli zaměstnanci informováni ? V žádném z prováděcích dokumentů se tato informace neuvádí. V roce 2009 rozhodl zakladatel o prodloužení funkčního období členů DR z 5-ti letého na 6-ti leté období, ale tato změna není a ani nemohla být promítnuta do platného volebního řádu z roku 2003.

Máme za to, že zaměstnanci zvolili své zástupce do Dozorčí rady na pětileté období dle platného volebního řádu. Tato záležitost není doposud vyřešena.