Vyberte stránku

Probíhající výstražná stávka, nyní vedená formou pasivní rezistence, představuje to, že veškerá práce zvykle a standardně vykonávána nad rámec limitů právních předpisů a BOZP, bude naráz přerušena, a tedy nebude hromadně vykonáváno běžné porušování zákoníku práce a pravidel BOZP.

Cílem je tento závadný stav maximálně a trvale odstranit.

Čím více pošťáků se připojí, tím důraznější bude výsledek a argument pro zaměstnavatele, že lidí v provozu je nedostatek a množství přidělované práce zásadně převyšuje zákonem stanovené limity, čili, že pošťáci jsou přetěžování, nemohou stíhat přidělenou práci v pracovní době, což není dlouhodobě udržitelné a vede to k vysoké fluktuaci (až 10 000 zaměstnanců ročně odchází), k nespokojenosti uživatelů poštovních služeb, snižování kvality
poštovních služeb.

Stojíme pevně za tím, že pošta si svých pošťáků neváží tím, že jako zaměstnavatel neplní zákonnou povinnost vytvářet
příznivější pracovní podmínky, zajišťovat zlepšování stavu pracovního prostředí a pracovních podmínek. Namísto toho neustále propouští své zaměstnance, množství a náročnost práce narůstá, čímž zvyšuje zátěž pošťáků s odvoláním na efektivitu práce.

Je posláním pošťáků být pouhým mlčícím zdrojem lidské síly až do vyčerpání?

Je na Vás, pošťáci, zda se necháte ždímat za nízkou mzdu, zda Vám záleží na Vašem zdraví, Vašich pracovních podmínkách a znovudodržování BOZP, jehož úkolem je právě ochrana Vašeho zdraví a bezpečné práce.

Lhostejnost, zapšklost nebo negace v tomto případě není na místě a rozhodně nepřispěje ke zlepšení toho, co se uvnitř pošty postupem let děje.

_______________________

Stávka je obecně forma kolektivního protestu spočívající v částečném nebo úplném přerušení vykonávání práce v jednom nebo více podnicích ze strany zaměstnanců. Účelem stávky je splnění určitých požadavků, většinou mzdových, technických nebo politických či prostého zlepšení pracovních podmínek.

Stávka má čtyři základní znaky:

1) Jedná se o částečné či úplné přerušení práce zaměstnanců, nemusí být však přerušeny všechny činnosti; zaměstnanci nechtějí ukončit pracovní poměr, ale pozastavují plnění pracovněprávních povinností.

2) Stávka představuje dohodnutý skupinový projev zaměstnanců – jednotlivec nemůže vést individuální stávku; k přerušení práce dochází kolektivně a najednou větším počtem zaměstnanců.

3) Stávka je projev konfliktu kolektivních zájmů a prostředkem kolektivního pracovního boje – odpovědnost nenesou jednotlivci, ale subjekt kolektivního pracovního práva (odborová organizace).

4) Nátlakové působení – vyvíjení nátlaku na zaměstnavatele s cílem prosadit své zájmy.