Vyberte stránku

Jednání o zřízení odborné pracovní skupiny s panem generální ředitelem panem Ing. Romanem Knapem zatím ztroskotala. Odborové organizace SOS-21 a NOS ČP se nebudou spolupodílet na nefunkční pracovní skupině, která nehodlá konstruktivně řešit problémy zaměstnanců na České poště.

Bohužel jakékoli problémy na České poště jsou ze strany vedení podniku popírány. Dne 14. 9. 2021 na svých internetových stránkách https://www.ceskaposta.cz/-/ceska-posta-dodrzuje-zakonik-prace zveřejnili toto:

Česká pošta beze zbytku respektuje zákoník práce a pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. K přetěžování zaměstnankyň či zaměstnanců v žádném případě nedochází. Na základě prováděných šetření v problematice nepřiměřené zátěže zaměstnanců nedošlo k žádným pochybením, na něž by státní autority poukázaly.

Jelikož víme, že toto tvrzení není pravdivé, zvolili jsme formu stávky, která dokáže veřejnosti i zaměstnancům opak. Stávka na dny 29. 9. – 1. 10. 2021 bude mít formu pasivní rezistence (snižování tempa práce), se striktním dodržováním technologických postupů vydaných zaměstnavatelem a se striktním dodržováním BOZP na všech pracovištích České pošty. Během této tří denní stávky budou všichni účastníci stávky zaznamenávat veškeré pochybení v oblasti BOZP a zhoršující se pracovní podmínky zaměstnanců. Veškeré výstupy a konkrétní zjištění zašlou odborových organizacím a ti je postoupí orgánům státní správy, jejichž hlavním úkolem je kontrola dodržování povinností plynoucích z pracovněprávních předpisů včetně předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Na podporu této stávky bude dne 29. 9. 2021 od 19 hod zrealizována poklidná demonstrace, kterou jsme nazvali „Posviťme si na Českou poštu“. Kde organizátoři stávky za každého účastníka na této stávce zapálí jednu svíčku. Poklidná demonstrace se bude konat v Praze na národním památníku Vítkov na veřejném prostranství před sochou Jana Žižky.

Abychom dokázali společně změnit špatné pracovní podmínky, zřídili jsme nezávislou kontrolní skupinu, která bude složena z řad zaměstnanců z odborových organizací bez účasti vedení České pošty. Nemáme a nemůžeme mít zájem na podpoře alibistických pohnutek zástupců vedení České pošty. Účelem pracovní skupiny má být skutečná realizace zlepšení zhoršujících se pracovních podmínek pošťáků, tedy reálný výkon kontroly nad stavem dodržování BOZP.
Žádáme Vás, zaměstnance státního podniku Česká pošta o podporu v našem snažení za Vaše lepší pracovní podmínky.

Jak nás podpořit?

Zapojte se do stávky a zašlete nám svoje základní údaje, jako je jméno, příjmení, osobní číslo a pracoviště na email:

stavka@postovnitrubka.cz

Pokud naleznete v práci jakékoli nedostatky, které jsou v rozporu s BOZP, dejte nám o nich vědět. Možnost nahlašovat veškeré nedostatky na pracovištích bude možné i po uskutečněné stávce a to na email:

stiznosti@postovnitrubka.cz

Abychom zabránili lžím a dezinformacím o fungování České pošty, tak jsme založili nové internetové stránky, které budou pravdivě informovat o stavu státního podniku a o problémech pošťáků. Na těchto stránkách budeme zveřejňovat pravdivé informace o České poště, o špatných pracovních podmínkách zaměstnanců a o porušování BOZP. Na stránkách se v současné době ještě pracuje a vše připravujeme pro to, aby se i veřejnost mohla dozvědět, jak současné vedení se svými zaměstnanci zachází a kam pod jejich vedením směřuje Česká pošta.

postovnitrubka.cz

Pokud se rozhodnete k dlouhodobé podpoře našich snah, staňte se našimi členy.

clenstvi@postovnitrubka.cz

Chcete-li zanadávat přímo nám nebo jste uvěřili dezinformacím ohledně toho, že blokujeme kolektivní vyjednávání, že jsme nejmenší odborové organizace, že stávku organizujeme pro osobní prospěch ve volbách do dozorčí rady… Rádi Vám vše objasníme a máte možnost zjistit, jak to ve skutečnosti všechno je.

info@postovnitrubka.cz